Al. Krakowska 226, 02-219 Warszawa
kom.: 501 676 456

Meble wspó³czesne

Przyk³adowe materia³y do produkcji mebli wspó³czesnych:

Kolory

Kolory

Kolory

Kolory

Kolory

Pracownia Tapicerska
Tadeusz Chałupka
Al. Krakowska 226
02-219 Warszawa

Muszkieterów 74
02-273 Warszawa
kom.: 501 676 456
tel.: 22 846 18 68
fax: 22 868 46 24